802 děrovač malý černý

KÓD VÝROBKU: 21401001

810 děrovač velký černý

KÓD VÝROBKU: 21403001

840 děrovač střední černý

KÓD VÝROBKU: 21402001

802 děrovač malý modrý

KÓD VÝROBKU: 21401002

810 děrovač velký modrý

KÓD VÝROBKU: 21403002

840 děrovač střední modrý

KÓD VÝROBKU: 21402002

840 děrovač střední červený

KÓD VÝROBKU: 21402003

810 děrovač velký červený

KÓD VÝROBKU: 21403003

802 děrovač malý červený

KÓD VÝROBKU: 21401003

644 střední děrovač dvojitý

KÓD VÝROBKU: 21402008

609 velký děrovač litinový

KÓD VÝROBKU: 21403005

606 velký děrovač litinový

KÓD VÝROBKU: 21403004